เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ "กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ" โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living Solutions

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ” เพื่อจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living Solutions ประกอบด้วย Intelligence R&D Lab, Co-creation Healthy Space, Demo Floor และ Students’ Playroom พร้อมสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้การจำลองสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในอนาคต

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living Solutions

บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2565 โดย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ชื่อบัญชี “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ” เลขที่บัญชี 630-2-37158-8 (กรุณาใส่หมายเหตุ: โครงการ เกเวอร์ต สแควร์)

(2) กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/iYPLmFuJbHXFGT716

(3) รอรับใบเสร็จส่งถึงบ้าน หรือติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หรือท่านสามารถ scan QR หรือติดต่อขอบริจาคโดยตรงได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02-218-6492 (คุณพรทิพย์) 02-2186495 (คุณพวงทอง) Email: eeinfo@chula.ac.th