งานกอล์ฟการกุศลของ สวจ. INTANIA Stronger Together

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวจ.) ได้จัดแข่งกอล์ฟการกุศลขึ้น โดยกำหนดแข่งขันในวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สนามฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ โดยมี อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายกสมาคมฯ และคณะทำงานให้การต้อนรับนักกอล์ฟทุกท่านอย่างเป็นกันเอง

การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ สวจ. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของคณะวิศวฯ จุฬาฯ และเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ โดยปีนี้ทางสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 และสนับสนุนคณะวิศวฯ ในการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

เพื่อให้การแข่งขันสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาล คณะทำงานได้ปรับรูปแบบการจัดการแข่งขัน ส่วนการสังสรรค์จะเป็นการมอบอาหารกล่องให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันแทน นอกจากนั้น หลังแข่งขันแล้วทางคณะทำงานได้ส่งผลการแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านทราบทาง Line Group ส่วนถ้วยรางวัลจะส่งให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันและทีมที่ชนะในสัปดาห์ถัดไป

การดำเนินการต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างดี และอาจจะเป็นรายแรก ๆ ที่สร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดงานกอล์ฟ ซึ่งงานทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ถึงแม้จะมีฝนตกขณะแข่งขัน แต่ทุกคนก็เล่นจบอย่างชื่นมื่น

ผลการแข่งขันประเทศทีม ชนะเลิศ: ทีมเบอร์ลี่ยุคเกอร์ รองชนะเลิศอันดับ 1: ทีมฤทธา รองชนะเลิศอันดับ 2: ทีมการนิยมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขัน Flight A (0-9) ชนะเลิศ Low Gross Flight A: คุณต่อพงษ์ สุภาดุลย์ ชนะเลิศ Low Net Flight A: คุณกิตติพจน์ โกยแก้วพริ้ง รองชนะเลิศ Low Net Flight A: คุณนรวิทย์ นานากุล

ผลการแข่งขัน Flight B (10-15) ชนะเลิศ Low Gross Flight B: คุณสุพัฒน์ ลิ้มศิริ ชนะเลิศ Low Net Flight B: คุณเก๋ พรีเมี่ยมบรีฟ รองชนะเลิศ Low Net Flight B: คุณสุรลักษณ์ นฤขัตพิชัย

ผลการแข่งขัน Flight C (16-20) ชนะเลิศ Low Gross Flight C: คุณทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์ ชนะเลิศ Low Net Flight C: คุณวีรศักดิ์ กุลชัยพานิช รองชนะเลิศ Low Net Flight C: คุณนิธิ (ต้อง)

ผลการแข่งขัน Flight D (21-36) ชนะเลิศ Low Gross Flight D: คุณธีระ วงศราวิทย์ ชนะเลิศ Low Net Flight D: คุณธนา ฉัตรตระกูลพงษ์ รองชนะเลิศ Low Net Flight D: คุณเชวง ธนาพันธรักษ์

คณะทำงานขอขอบคุณนักกอล์ฟทุกท่าน และผู้ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันทุกราย ที่ช่วยสนับสนุนการจัดงานกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จได้ด้วยดี