สัมมนาออนไลน์ "ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะในประเทศไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะในประเทศไทย

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะในประเทศไทย

Topic: หัวข้อ ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะในประเทศไทย

Time: Aug 26, 2021 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/96691935802?pwd=V3Z6VHIrb3lEc3VEM0g3N1dPd2VrZz09
Meeting ID: 966 9193 5802
Password: 280438