วารสารอินทาเนีย : กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

Intania_4-59_L

อ่านวารสารอินทาเนียฉบับล่าสุดในรุปแบบ E-Magazine ได้ที่ www.intaniamagazine.com

เรื่องเด่นในฉบับ:
Special ILN : Toward Innovation สู่สังคมนวัตกรรม
3 อินทาเนีย แห่งความภูมิใจ…เก่ง ดี มีคุณธรรม
การก่อตั้งกองทุนพระวิษณุกรรมบันทึกไว้ในความทรงจำ
สู่ประเทศไทย 4.0…จากที่ประชุมญี่ปุ่น-อเมริาและทัศนาแผ่นดินจีน
ลงทุนง่ายสไตล์ 89: ความผิดพลาดจากการลงทุน

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย added a new photo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

ติดตามข่าวสารจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ กิจกรรมของพวกเราอินทาเนีย และคณะวิศวกรรมศาสตร์. จุฬา ทุกช่องทางสื่อสารเหล่านี้ .................. ... See MoreSee Less

View on Facebook

พี่ๆน้องๆอินทาเนียของเรามีจิตอาสาสมัครลงเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท.วาระ 2560-2562
รวมจำนวน13 ท่าน

แต่สมาชิกวสท.มีสิทธิ์.....เลือก"กา"
กรรมการได้เพียง 11 ท่านเท่านั้น. โปรดพิจารณา

# 31. เกชา ธีรโกเมน วศ 14
# 33. จินตนา ศิริสันธนะ. วศ. 11
# 36. อัญชลี ชวนิชย์. วศ. 12
# 1. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย วศ. 14
# 8. สินิทธิ์ บุญสิทธิ วศ. 24
# 20. วิเชียร บุษยบัณฑูร. วศ. 27
# 19. จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ วศ. 31
# 13.ธีรธร ธาราไชย. วศ. 36
# 9.นัฐพล สุทธิธรรม วศ. 37
# 15.พิชัย ปมาณิกบุตร วศ.11
# 26.นพดล เพียรเวช วศ. 16
# 28.ธนิต ธงทอง วศ. 25
# 24 ทศพร ศรีเอี่ยม
ป.โท จุฬา

# - หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
แจ้งมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงคะแนนเลือกตั้ง

ข้อพึงระวัง
# กรรมการอำนวยการ(กลุ่มกรรมการกลาง)เลือกได้ไม่เกิน 11ชื่อ
# ประธานสาขาวิศวกรรมในวิชาชีพของท่าน เลือกได้ไม่เกิน 1ชื่อ
# ประธานวิศวกรหญิง(ผู้ลงคะแนนต้องเป็นวิศวกรหญิงเท่านั้น)เลือกได้ไม่เกิน 1ชื่อ
# ประธานวิศวกรอาวุโส(ผู้ลงคะแนนต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป)เลือกได้ไม่เกิน1ชื่อ
# ประธานยุววิศวกร(ผู้ลงคะแนนต้องมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ35ปี)เลือกได้ไม่เกินหนึ่งชื่อ
# ประธานสาขาภาค12คน เลือกเฉพาะภูมิภาคที่ท่านอยู่หรือทำงาน ดูเอกสารหน้า19หมายเหตุ(ค)
... See MoreSee Less

View on Facebook

King Bhumibol Adulyadej and Innovation for social development

CU Innovation Hub ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน Global Innovation Talk เรื่อง “King Bhumibol Adulyadej and Innovation for social development” ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากร

งานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-15.00 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณํมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ Goo.gl/3Uy9Ro ตั้งแต่วันนี้ – 3 พ.ย. 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-218-3106, 02-218-3107 #CuInnovationHub

หมายเหตุ
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
**การบรรยายเป็นภาษาไทย

876498

เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา

เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา ในงานพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ ณ โถงอาคารวิศวฯ ๑๐๐ ปี

วิศวกร กับการบริหารธุรกิจยุคใหม่

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา การบริหารธุรกิจยุคใหม่ โดยสมาคมอนุภาคไทย ร่วมกับมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ จัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ (ห้อง 117) อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งได้ที่ คุณภูษณิศา (วิ) email: pusanisa.path@gmail.com

หรือสามารถลงทะเบียนได้ตาม link นี้
https://goo.gl/forms/bqS5KYVQC5dUUO3p2

875903

873055

พิธีเปิดศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “CU Innovation Hub : Open House”

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ได้มีพิธีเปิดศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “CU Innovation Hub : Open House” ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การเสวนาหัวข้อ “การปฏิรูปสังคมไทยสู่สังคมนวัตกรรม” โดย ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (วศ.26) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช (วศ.19) นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) คุณกานต์ ตระกูลฮุน (วศ.16) หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ คุณลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

869010-tile

(more…)

866912

Print

IMG_8183-resize

ชมรมจุฬาฯ 2510 ดำเนินกิจกรรมตอบสนองนโยบายใกล้ชิดสังคมของจุฬาฯ

ชมรมจุฬาฯ 2510 และคณะกรรมการ วศ.10 อาทิ กิจจา จำนงค์อาษา สมลักษณ์ เจียมธีระนาถ สุรพล จันทร์น้อย ชูยศ สุธารัตรชัยพร และชาญชัย เขื่องศิริกุล ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายใกล้ชิดสังคมของจุฬาฯ ด้วยการจัด “โครงการปันรักกับสังคมเพื่อพี่ที่บางแค” ด้วยการนำจิตอาสา จฬ.2510 จาก 8 คณะ ประมาณ 60 คน ไปร้องเพลงขับกล่อม และบำเพ็ญประโยชน์รวมทั้งมอบข้าวของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค (more…)