ข่าวสารสมาคม

โครงการ “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา”

Top U ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “How to Get into Top Universities?” ในระดับปริญญาโทและตรี

ขอเชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560

มอบรางวัล “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น” และ“วิศวจุฬาดีเด่น”” ปี 2560

ผู้ได้รับรางวัล “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

ประกาศเกียรติคุณประจำปี 2560 วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นครั้งที่ 6 วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15

ขอเรียนเชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณ “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 6” และ “วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่15”

Link Vdo เทศน์มหาชาติ ของวิทยุจุฬาฯ ทาง You Tube ครบทุกภารกิจ

โครงการ CU_ENG Alumni Visual Education 01/2560

สมัครสมาชิก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUEA)

โครงการเปิดโลกการศึกษานอกสถานที่ โรงงาน SCG Heim

Startup Aging Society for Industry 4.0

งานจุฬา 100 ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจ

กำหนดสำหรับอินทาเนีย งานจุฬา 100 ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจ

เชิญสมัครสมาชิกวารสารอินทาเนีย

ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่านร่วมกันสนับสนุนวารสารอินทาเนีย

อธิการบดีจุฬาฯ ได้รับรางวัล OEA 2016

แถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงทั้งหมด
ซ่อน

 CALENDAR
 VDO