ประกาศการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากกรณีการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ทางคณะผู้จัดงาน Intania Chula Mini Marathon ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาคมนิสิตเก่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทางทีมงาน Intania Chula Mini Marathon ขอแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานทราบว่า

“งาน Intania Chula Mini Marathon 2017 จำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 29 มกราคม 2560”

โดยทางทีมงานตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนวันจัดงาน จึงเตรียมแนวทางลดผลกระทบสำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ ดังนี้

1. ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้ แต่ประสงค์จะรับเสื้อ+เหรียญที่ระลึก ทีมงานจะทำการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

2. ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้ และประสงค์จะรับเงินคืนเต็มจำนวน สามารถแจ้งความจำนงค์ได้

โดยช่องทางแสดงความจำนงค์ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับไป

ติดตามรายละเอียดทาง
https://www.facebook.com/IntaniaChulaMiniMarathon/

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ทีมงาน ICMM

วารสารอินทาเนีย : กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

Intania_4-59_L

อ่านวารสารอินทาเนียฉบับล่าสุดในรุปแบบ E-Magazine ได้ที่ www.intaniamagazine.com

เรื่องเด่นในฉบับ:
Special ILN : Toward Innovation สู่สังคมนวัตกรรม
3 อินทาเนีย แห่งความภูมิใจ…เก่ง ดี มีคุณธรรม
การก่อตั้งกองทุนพระวิษณุกรรมบันทึกไว้ในความทรงจำ
สู่ประเทศไทย 4.0…จากที่ประชุมญี่ปุ่น-อเมริาและทัศนาแผ่นดินจีน
ลงทุนง่ายสไตล์ 89: ความผิดพลาดจากการลงทุน

แรงงานวิชาชีพไทย: มาตรฐานแรงงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา เรื่อง “แรงงานวิชาชีพไทย: มาตรฐานแรงงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน” ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวิชาชีพวิศวกร ให้ทราบถึงโอกาส อุปสรรค แนวทางการปรับตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธค 59 เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ชั้น 7 ห้องบอลรูม กรุงเทพ

ลงทะเบียนการสัมมนา
ภายในวันที่ 2 ธค 2559 ออนไลน์ได้ที่
http://www.itd.or.th/th/event/itdseminar20161208
หรือ email: itd_training@itd.or.th หรือ
โทรสาร 02 216 1898-9  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.

S__3907881

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย

CU Innovation Hub จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุยเดชกับนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย” (King Bhumibol Adulyadej and Innovation for Social Development) ในงาน CHULA’s Global Innovation Talk โดยเชิญวิทยาการ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้สนใจเข้าฟังจำนวนมาก

IMG_6884B-tile

อธิการบดีจุฬาฯ ได้รับรางวัล OEA 2016

20161121_3_hotnewsศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ วศ.26 อธิการบดีจุฬาฯ ได้รับรางวัล IEEE PES Outstanding Engineering Award (OEA 2016) จาก IEEE PES ซึ่งเป็นสมาคมวิชาการ/วิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก ในฐานะผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานยอดเยี่ยม (more…)

ตามที่ สนจ. ประกาศการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจกรรมของ สนจ. และกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น

ขอประกาศแก้ไขข้อมูลการดำเนินกิจกรรม ๑๐๐ ปี จุฬาฯ ดังนี้
(แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)

– กิจกรรมเดิน วิ่ง ๑๐๐ ปี วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไป

โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดอัพเดทล่าสุด ได้ที่สื่อ Social Media ของ สนจ.
Facebook : www.facebook.com/ChulaAlumni
Website : www.cuaa.chula.ac.th

King Bhumibol Adulyadej and Innovation for social development

CU Innovation Hub ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน Global Innovation Talk เรื่อง “King Bhumibol Adulyadej and Innovation for social development” ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากร

งานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-15.00 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณํมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ Goo.gl/3Uy9Ro ตั้งแต่วันนี้ – 3 พ.ย. 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-218-3106, 02-218-3107 #CuInnovationHub

หมายเหตุ
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
**การบรรยายเป็นภาษาไทย

876498