พี่ๆน้องๆอินทาเนียของเรามีจิตอาสาสมัครลงเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท.วาระ 2560-2562
รวมจำนวน13 ท่าน

แต่สมาชิกวสท.มีสิทธิ์.....เลือก"กา"
กรรมการได้เพียง 11 ท่านเท่านั้น. โปรดพิจารณา

# 31. เกชา ธีรโกเมน วศ 14
# 33. จินตนา ศิริสันธนะ. วศ. 11
# 36. อัญชลี ชวนิชย์. วศ. 12
# 1. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย วศ. 14
# 8. สินิทธิ์ บุญสิทธิ วศ. 24
# 20. วิเชียร บุษยบัณฑูร. วศ. 27
# 19. จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ วศ. 31
# 13.ธีรธร ธาราไชย. วศ. 36
# 9.นัฐพล สุทธิธรรม วศ. 37
# 15.พิชัย ปมาณิกบุตร วศ.11
# 26.นพดล เพียรเวช วศ. 16
# 28.ธนิต ธงทอง วศ. 25
# 24 ทศพร ศรีเอี่ยม
ป.โท จุฬา

# - หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
แจ้งมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงคะแนนเลือกตั้ง

ข้อพึงระวัง
# กรรมการอำนวยการ(กลุ่มกรรมการกลาง)เลือกได้ไม่เกิน 11ชื่อ
# ประธานสาขาวิศวกรรมในวิชาชีพของท่าน เลือกได้ไม่เกิน 1ชื่อ
# ประธานวิศวกรหญิง(ผู้ลงคะแนนต้องเป็นวิศวกรหญิงเท่านั้น)เลือกได้ไม่เกิน 1ชื่อ
# ประธานวิศวกรอาวุโส(ผู้ลงคะแนนต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป)เลือกได้ไม่เกิน1ชื่อ
# ประธานยุววิศวกร(ผู้ลงคะแนนต้องมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ35ปี)เลือกได้ไม่เกินหนึ่งชื่อ
# ประธานสาขาภาค12คน เลือกเฉพาะภูมิภาคที่ท่านอยู่หรือทำงาน ดูเอกสารหน้า19หมายเหตุ(ค)
... See MoreSee Less

View on Facebook

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย shared Faculty of Engineering, Chulalongkorn University's photo. ... See MoreSee Less

เตรียมตัวพบกับงานแฟร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งแร...

View on Facebook

วารสารอินทาเนีย : กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

Intania_4-59_L

อ่านวารสารอินทาเนียฉบับล่าสุดในรุปแบบ E-Magazine ได้ที่ www.intaniamagazine.com

เรื่องเด่นในฉบับ:
Special ILN : Toward Innovation สู่สังคมนวัตกรรม
3 อินทาเนีย แห่งความภูมิใจ…เก่ง ดี มีคุณธรรม
การก่อตั้งกองทุนพระวิษณุกรรมบันทึกไว้ในความทรงจำ
สู่ประเทศไทย 4.0…จากที่ประชุมญี่ปุ่น-อเมริาและทัศนาแผ่นดินจีน
ลงทุนง่ายสไตล์ 89: ความผิดพลาดจากการลงทุน

มอบเงินสนับสนุนการจัดทำกระดูกไทเทเนียม 3 มิติ

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.2517 ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดทำกระดูกไทเทเนียม 3 มิติ จำนวน 150,000 บาท โดยมี รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล คณบดี เป็นผู้รับมอบ

thaitaniam_01

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.23 ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดทำกระดูกไทเทเนียม 3 มิติ จำนวน 150,000 บาท โดยมี รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล คณบดี เป็นผู้รับมอบ

thaitaniam_02

กระดูกไทเทเนียม 3 มิติ สร้างให้เข้ากับสรีระของผู้ป่วยแต่ละราย ทดแทนกระดูกเดิมได้ถึง 97.4% พร้อมทั้งผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกายและปลอดภัยต่อผู้ ป่วย จัดทำโดย ผศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน และคณะวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมโลหะ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ

ผู้สนใจร่วมสนับสนุนการจัดทำกระดูกไทเทเนียม 3 มิติ แจ้งความจำนงได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvfaeXi69o9-8N5qjFXwB-43U2wZdBoD3iI-P2Q_tiigTxpw/viewform

ILN : วิถีอเมริกา มรรคาไทย สู่ Thailand 4.0

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาในโครงการ Intania Leadership Network (ILN) ในหัวข้อ “วิถีอเมริกา มรรคาไทย สู่ Thailand 4.0” วิทยากรครั้งนี้เป็นอินทาเนียอาวุโสจาก วศ.15 (รุ่น 56) ประกอบด้วย 2 อินทาเนียอาวุโส ที่บินจากสหรัฐอเมริกามาถกกับ 4 อินทาเนียไทย ในภารกิจ Thailand 4.0 คือ ศ. ดร.เมธี เวชารัตนา New Jersey Institute of Technology มานะ รังษีอนุวัตรกูร Itsara Koncept LLC, Cupertino จักรพันธ์ มานัสสถิตย์ Team Precision Co.,Ltd. พิภพ วิวัฒน์ประเสริฐ Thai Metro Industry (1973) Co.,Ltd. ชัยสิทธิ์ ธรรมพีร Intronics Co., Ltd. โดยมี รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ Panyapiwat Institute of Management ดำเนินรายการและให้ความเห็นเพิ่มเติม

การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกโครงการ และนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ มาร่วมฟังกันมากมาย และได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันอีกด้วย

ด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทางกองบรรณาธิการจึงจะนำเนื้อหาสาระดังกล่าวมานำเสนออย่างละเอียดในวารสารอินทาเนียฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 นี้

ILP15

รวมลิงก์เพลงเชียร์ INTANIA

รวมลิงก์เพลงเชียร์ของชาว จากแผ่นที่ได้จัดทำขึ้นในช่วงโอกาสครบรอบ 100ปี ถือเป็นเพลงเชียร์ที่น่าจะถูกต้องที่สุดเพราะคณะผู้จัดทำพยายามหาต้นฉบับและไล่รุ่นไปจนถึงรุ่นแรกๆที่เริ่มร้องครับ งานผลิตใช้คนร้อง 91 คน ประกอบด้วยสมาชิกจากหลายรุ่นใช้เวลาในการทำประมาณ 1 ปีเต็มครับ เชิญคลิกฟังได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ