วารสารอินทาเนีย : กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

Intania_4-59_L

อ่านวารสารอินทาเนียฉบับล่าสุดในรุปแบบ E-Magazine ได้ที่ www.intaniamagazine.com

เรื่องเด่นในฉบับ:
Special ILN : Toward Innovation สู่สังคมนวัตกรรม
3 อินทาเนีย แห่งความภูมิใจ…เก่ง ดี มีคุณธรรม
การก่อตั้งกองทุนพระวิษณุกรรมบันทึกไว้ในความทรงจำ
สู่ประเทศไทย 4.0…จากที่ประชุมญี่ปุ่น-อเมริาและทัศนาแผ่นดินจีน
ลงทุนง่ายสไตล์ 89: ความผิดพลาดจากการลงทุน

ติดตามข่าวสารจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ กิจกรรมของพวกเราอินทาเนีย และคณะวิศวกรรมศาสตร์. จุฬา ทุกช่องทางสื่อสารเหล่านี้ .................. ... See MoreSee Less

View on Facebook

พี่ๆน้องๆอินทาเนียของเรามีจิตอาสาสมัครลงเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วสท.วาระ 2560-2562
รวมจำนวน13 ท่าน

แต่สมาชิกวสท.มีสิทธิ์.....เลือก"กา"
กรรมการได้เพียง 11 ท่านเท่านั้น. โปรดพิจารณา

# 31. เกชา ธีรโกเมน วศ 14
# 33. จินตนา ศิริสันธนะ. วศ. 11
# 36. อัญชลี ชวนิชย์. วศ. 12
# 1. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย วศ. 14
# 8. สินิทธิ์ บุญสิทธิ วศ. 24
# 20. วิเชียร บุษยบัณฑูร. วศ. 27
# 19. จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ วศ. 31
# 13.ธีรธร ธาราไชย. วศ. 36
# 9.นัฐพล สุทธิธรรม วศ. 37
# 15.พิชัย ปมาณิกบุตร วศ.11
# 26.นพดล เพียรเวช วศ. 16
# 28.ธนิต ธงทอง วศ. 25
# 24 ทศพร ศรีเอี่ยม
ป.โท จุฬา

# - หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
แจ้งมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงคะแนนเลือกตั้ง

ข้อพึงระวัง
# กรรมการอำนวยการ(กลุ่มกรรมการกลาง)เลือกได้ไม่เกิน 11ชื่อ
# ประธานสาขาวิศวกรรมในวิชาชีพของท่าน เลือกได้ไม่เกิน 1ชื่อ
# ประธานวิศวกรหญิง(ผู้ลงคะแนนต้องเป็นวิศวกรหญิงเท่านั้น)เลือกได้ไม่เกิน 1ชื่อ
# ประธานวิศวกรอาวุโส(ผู้ลงคะแนนต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป)เลือกได้ไม่เกิน1ชื่อ
# ประธานยุววิศวกร(ผู้ลงคะแนนต้องมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ35ปี)เลือกได้ไม่เกินหนึ่งชื่อ
# ประธานสาขาภาค12คน เลือกเฉพาะภูมิภาคที่ท่านอยู่หรือทำงาน ดูเอกสารหน้า19หมายเหตุ(ค)
... See MoreSee Less

View on Facebook

866912

Print

IMG_8183-resize

ชมรมจุฬาฯ 2510 ดำเนินกิจกรรมตอบสนองนโยบายใกล้ชิดสังคมของจุฬาฯ

ชมรมจุฬาฯ 2510 และคณะกรรมการ วศ.10 อาทิ กิจจา จำนงค์อาษา สมลักษณ์ เจียมธีระนาถ สุรพล จันทร์น้อย ชูยศ สุธารัตรชัยพร และชาญชัย เขื่องศิริกุล ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายใกล้ชิดสังคมของจุฬาฯ ด้วยการจัด “โครงการปันรักกับสังคมเพื่อพี่ที่บางแค” ด้วยการนำจิตอาสา จฬ.2510 จาก 8 คณะ ประมาณ 60 คน ไปร้องเพลงขับกล่อม และบำเพ็ญประโยชน์รวมทั้งมอบข้าวของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค (more…)

แถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (วศ.26) อธิการบดี คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช (วศ.19) นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ประธานจัดงาน 100 ปี จุฬาฯ ดร.พสุ โลหารชุน (วศ.19) ประธานจัดงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2559 และ ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ หอประชุมจุฬาฯ

14344755_970466446412570_5600506005100637949_n14390903_970466599745888_3289169509404452417_n (more…)

IMG_8069

คณะกรรมการกองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์ (ภายใต้สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 200,000 บาท แก่น้องณิชชากร ถิรภควัฒน์ วศ.55 ซึ่งป่วยหนัก จนพักการเรียนไป เพื่อรักษาตัวและต้องการเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 (more…)

IMG_3159

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ วศ.14 อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะ Chairman of The National Committee of Thailand และ Chairman of The Asia Oceania Regional Council of CIGRE (2012-2014) ได้รับรางวัล CIGRE Honorary Member ในงาน CIGRE Paris 2016 จัดขึ้น ณ Palais des Congres de Paris ประเทศฝรั่งเศส พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา … (more…)

CU_ENG Alumni Visual Education ครั้งที่ 2/2559

โครงการเปิดโลกการศึกษาไม่สิ้นสุดนอกสถานที่กับสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯจุฬาฯ
CU_ENG Alumni Visual Education ครั้งที่ 2/2559

865504

ILN : บทบาทวิศวกรหญิงแห่งจุฬาฯ

ขอเชิญชวนนิสิตเก่าอินทาเนียจุฬาฯ ทุกรุ่นเข้าร่วมงาน ILN : บทบาทวิศวกรหญิงแห่งจุฬาฯ

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 19.00-21.00 น. ณ โรงแรม Sofitel So Bagnkok

สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 081-2970434 และ 0613865979

ILN_9

มอบเงินสนับสนุนการจัดทำกระดูกไทเทเนียม 3 มิติ

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.2517 ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดทำกระดูกไทเทเนียม 3 มิติ จำนวน 150,000 บาท โดยมี รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล คณบดี เป็นผู้รับมอบ

thaitaniam_01

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.23 ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดทำกระดูกไทเทเนียม 3 มิติ จำนวน 150,000 บาท โดยมี รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล คณบดี เป็นผู้รับมอบ

thaitaniam_02

กระดูกไทเทเนียม 3 มิติ สร้างให้เข้ากับสรีระของผู้ป่วยแต่ละราย ทดแทนกระดูกเดิมได้ถึง 97.4% พร้อมทั้งผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกายและปลอดภัยต่อผู้ ป่วย จัดทำโดย ผศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน และคณะวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมโลหะ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ

ผู้สนใจร่วมสนับสนุนการจัดทำกระดูกไทเทเนียม 3 มิติ แจ้งความจำนงได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvfaeXi69o9-8N5qjFXwB-43U2wZdBoD3iI-P2Q_tiigTxpw/viewform