สวจ. ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 110 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศว จุฬาฯ

นำโดย นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำคณะกรรมการเข้าร่วมแสดงความยินดีในครบรอบ 110 ปี แห่งการสถาปนาในครั้งนี้

โดยได้มีพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ต่อด้วยกิจกรรม “ผู้บริหารพบประชาคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้มากล่าวถึงนโยบายและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ

และได้มีพิธีมอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย พ.ศ. 2566” รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีความสามารถ มีผลงานโดดเด่น เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง

พิธีมอบรางวัล “โครงการพัฒนาระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2566” เป็นโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบงานของบุคลากรสายปฏิบัติการนำแนวคิด SIPOC, LEAN, Work Instruction / Innovation มาใช้พัฒนาระบบงานและพัฒนาคุณภาพงาน

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ลิงก์: https://drive.google.com/drive/folders/1Wy6QkCvYzPbE0IwRiOLZKY4da3bulLBM?usp=sharing