"ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อสุขสุดท้ายที่ปลายทาง”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวจ.) และชมรมวิศวฯ จุฬาฯ 08 จัดให้มี

“ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อสุขสุดท้ายที่ปลายทาง”

โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาส วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 300 ท่าน ทั้งนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ขออนุโมทนาบุญจากการฟังธรรมร่วมกัน และหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อธรรมนำไปปรับใช้เพื่อดำรงชีวิตในความไม่ประมาทต่อไป