สวจ. ร่วมงานครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สวจ. นำโดย นายก วิโรจน์ เจริญตรา และคณะกรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สวจ. ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีและทีมอาจารย์ ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (117) ชั้น 1 อาคาร 3

ภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ โดยคณบดีและทีมอาจารย์ และผู้แทน สวจ. ได้ทำบุญถวายสังฆทาน เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ต่อด้วยกิจกรรม “ผู้บริหารพบประชาคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้มากล่าวถึงนโยบายและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ

และได้มีพิธีมอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” และรางวัล “โครงการกระบวนการพัฒนาระบบงาน” ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีความสามารถ มีผลงานโดดเด่น เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง