เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์อินทาเนีย

เรียนเชิญ ประธานรุ่น/ ตัวแทนรุ่น/ ตัวแทนชมรม เข้าร่วม

สานสัมพันธ์อินทาเนีย

กิจกรรมพบปะและรับประทานอาหารร่วมกัน คณะกรรมการอำนวยการสมาคม วาระปี พ.ศ. 2563-2564 และ พ.ศ. 2565 – 2566

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:30 น. เป็นต้นไป ณ ลานเกียร์ คณะวิศวฯจุฬาฯ

ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/RMydmZ75yCaJFoA59

หมายเหตุ
1. จำกัดการเข้าร่วม รุ่นละ/ ชมรมละ ไม่เกิน 2 ท่าน
2. ขอความกรุณาทุกท่านที่จะเข้าร่วม แสดงผลตรวจการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ คุณอดิพล ตันนิรันดร cuea@eng.chula.ac.th