ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน อรุณ สรเทศน์ รำลึก 2566 และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน อรุณ สรเทศน์ รำลึก 2566งานประชุมทางวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (อาคาร 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/fCCqs9oCMrtRujqT8

CBiS จะสนับสนุนให้ SMEs และธุรกิจทุกระดับมี “ความรู้และ ความเข้าใจ” ถึงความสำคัญของเทรนด์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง “เข้าถึง” การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และสามารถต่อยอดไปสู่การดำเนินการด้วยตัวเองนำไปสู่การลดสัดส่วนการปล่อยคาร์บอนซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคธุรกิจปัจจุบัน

สามารถรับชมการ Live ผ่านทาง https://www.facebook.com/ChulaEngineering