สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี กับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วศ.26

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17