ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิศวจุฬาฯ

สมาคมสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิศวกรรมศษสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ขอเรียนเชิญ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิศวจุฬาฯ ลงทะเบียนด้วย QR code แล้วรับเป้ Intania และของชำร่วย

เชิญที่บูธ สมาคมสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวจ.) บริเวณสามแยก ตรงข้ามหอนาฬิกา

  • ลงทะเบียน QR code
  • รับเป้
  • รับของชำร่วย
  • ดื่มน้ำเย็น กาแฟเย็น
  • ถ่ายรูป Prop สวย ๆ

ทางสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกคน

แล้วมาพบกันครับ