งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นครั้งที่ 8 และวิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 17

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีส่งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นครั้งที่ 8 และวิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 17 โดยได้รับเกียรติจาก พละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการ ปตท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น และ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติมอบรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ร่วมกันจัดทุก ๆ 2 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 และในปี พ.ศ. 2564 นี้ได้มีการประกาศเกียรติคุณ “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นครั้งที่ 8” และ “วิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 17” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งประสบความสำเร็จในการทำงาน มีความดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ และอุทิศตนให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศภายในงานนั้นอบอวลไปด้วยความสุขและความยินดีมีเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมาย ทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก โดยที่การจัดงานนั้นเป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมงานมีการแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเข้างานอีกด้วย

วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นครั้งที่ 8

ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ วศ.2499
รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร วศ.2502
ชยันต์ ศาลิคุปต วศ.2503
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา รับแทน สุวัฒน์ เชาว์ปรีชา วศ.2505
วิเศษ จูภิบาล วศ.2506
รัตน์ สันตอรรณพ วศ.2507
วิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ วศ.2508
ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย วศ.2510

วิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 17

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ วศ.2509

 

สรัญ รังคสิริ วศ.2518
มกร พงษ์ธนพฤกษ์ วศ.2519
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล วศ.2522
มนตรี ศรไพศาล วศ.2524
สราวุธ ทรงศิวิไล วศ.2524
ดร.สาธิต วิทยากร วศ.2524
ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร วศ.2527
สมโภชน์ อาหุนัย วศ.2528
ดร.ปิติ ตัณฑเกษม วศ.2531

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน