สวจ. ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และงานคืนสู่เหย้า

สวจ. ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และงานคืนสู่เหย้า

ในวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 15.45 น. ณ ลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

แล้วพบกัน!!!!