เสนอตัว-เสนอชื่อผู้ควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ สนจ. ชุดใหม่

⚙️สมาชิกสนจ. ที่อยากมาทำงานจิตอาสา เพื่อช่วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และจุฬาฯ ขอเชิญด้วยจ้า

ถึงเวลาอาสา
เสนอตัว-เสนอชื่อผู้ควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ สนจ. ชุดใหม่

เนื่องด้วยกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในปี 2566

จึงขอเชิญชวนน้องพี่สีชมพูที่เป็นสมาชิกวิสามัญของ สนจ. เสนอตัวหรือเสนอชื่อสมาชิกวิสามัญเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ (ประเภทเลือกตั้ง) วาระปี 2566 – 2568 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

โปรดศึกษาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการและวิธีการสมัครตามประกาศของ สนจ. ได้ที่ลิงก์: https://cuaa.chula.ac.th/blog/8174