เรียนเชิญร่วมงานเปิด "Hall fo INTANIA"

เปิดม่าน อินทาเนียขอเรียนเชิญพี่น้องชาวอินทาเนียร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหอประชุมคณะ

ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.

ณ Hall of INTANIA คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 3