สำนักงานใหญ่ บมจ. ปตท. มอบเงินสนับสนุนในโครงการ Hall of INTANIA 10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. ปตท. นำโดย คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการ Hall of INTANIA ด้วยยอดบริจาค 10 ล้านบาท

ซึ่งนำโดยนายวสันต์ จันทร์สัจจา อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวจ.) เป็นผู้แทนรับมอบเงิน

และในภายหลังจากการปรับปรุงหอประชุมเสร็จเรียบร้อย สวจ. จะนำโลโก้ ปตท. ติดด้านในหอประชุม ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โลโก้ เพื่อเป็นการขอบคุณที่บมจ. ปตท. สนับสนุนโครงการ Hall of INTANIA ครั้งนี้

📍สามารถติดตามข่าวสาร สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้
🌐website: http://www.intania.com
👍Facebook: https://facebook.com/ChulaEngineeringAlumni/
👨‍👩‍👧‍👦FB Group: https://www.facebook.com/groups/ChulaEngineeringAlumni
📲Line: Intania Alumni