สวจ. แจกเสื้อสำหรับผู้บริจาคโครงการปรับปรุงหอประชุมวิศว จุฬาฯ

⚙️สวจ.แจกเสื้อสุดสวย⚙️

📣สำหรับผู้บริจาคโครงการปรับปรุงหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

🔴ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิให้ผู้ที่เข้าร่วมงาน”คืนสู่เหย้า” เท่านั้น🔴