สวจ. เยี่ยมน้อง ๆ ค่ายยุววิศวกรบพิธ 50 ในการทำโครงการสร้างระบบประปาชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ผู้แทนสวจ.- สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำโดยที่ปรึกษานายกสวจ. พี่สราวุธ ทรงศิวิไล วศ. 2524 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทางหลวง, อุปนายก พี่วสันต์ จันทร์สัจจา, พี่สมชัย นวสิริธนโรจน์ กรรมการ, พี่สุกิจ วิเศษสินธุ์ กรรมการ, นำเพื่อน วศ. 2524 ได้แก่ พี่ชัยสวัสดิ์ ศรีรัตนรัฐ, พี่สัจจะ เห็นใจชน, พี่สาทิพย์ สุขเสถียร, พี่กำพล ชยะสุนทร, พี่ศิรเศรษฐ เตชโรจนทวีชัย, พี่ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์, พี่พงศ์ศักดิ์ รูปแก้ว, พี่ประเสริฐ พงศ์คณิตานนท์ ไปเยี่ยมน้อง ๆ ค่ายยุววิศวกรบพิธ 50 ในการทำโครงการสร้างระบบประปาชุมชน ขนาดหอเก็บน้ำ 50 คิว หอจ่ายน้ำ 10 คิว ให้กับชาวบ้านชุมชน หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ต.หนองตระครอง อ.ระหานทราย จ.บุรีรัมย์

พี่สราวุธ เป็นผู้แทนของนายกศักดิ์ชัย ทำการมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือรวมทั้งให้คำแนะนำน้องๆ ค่ายยุววิศวกรบพิธ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวจ.) บริจาค 200,000 บาท
  2. คุณสราวุธ ทรงศิวิไล วศ. 2524 อธิบดีกรมทางหลวง และที่ปรึกษานายก สวจ. บริจาคเงินสด 50,000 บาท และมอบเครื่องบริโภคให้น้องนิสิต ใช้ในค่าย
  3. คุณธิติ โตวิวัฒน์ วศ. 2524 และที่ปรึกษานายก สวจ. บริจาค ถังเก็บน้ำ DOS ขนาด 2,500 ลิตร 4 ใบ มูลค่ารวม 40,000 บาท
  4. วศ.2524 บริจาค 7,524 บาท

***รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 297,524 บาท***

ผู้รับมอบ คือ น้องจิรกิตติ์ ศิริพรหมสมบัติ วศ. 2561 (รุ่น 102) โดยให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโครงการ ดังนี้ มีน้องๆ

วิศว จุฬาฯ รวม 120 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันทำ โดยมี รศ.ดร. วิทิต ปานสุข ให้คำปรึกษา/ดูแลโครงการนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกสองเดือนครึ่ง งานนี้ได้ทั้งความสนุกกลับบ้านและยังได้สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนอีกด้วย ชื่นมื่นกันไปทุกฝ่าย