ยุคเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีควอนตัม กับอนาคตของวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมความร่วมมือภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวจุฬาฯ บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ Chinese Academy of Sciences

ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก 4 (เจริญวิศวกรรม)

ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานบรรยายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศิริกัญญา พงษ์ทองเจริญ ภารกิจบูรณาการการศึกษาฝ่ายวิชาการ

📞โทร: 02-218-7812
💻E-mail: Sirikanya.po@chula.ac.th

**กิจกรรมภายในงาน การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ**