"การเตรียมตัวเพื่อสุขสุดท้ายที่ปลายทาง"

“ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล”

เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อสุขสุดท้ายที่ปลายทาง

ปลายทางชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทุกคนต้องพบบททดสอบสุดท้าย ซึ่งถ้าสอบไม่ผ่านจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเลย เราจึงไม่ควรประมาท ควรเตรียมตัวสำหรับบททดสอบสุดท้ายนั้นตั้งแต่บัดนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรมวิศวฯ จุฬาฯ 08 ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง

“การเตรียมตัวเพื่อสุขสุดท้ายที่ปลายทาง”

โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาส วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ
13:00 น. ลงทะเบียน
14:00 – 15:30 น. พระธรรมเทศนา และถาม-ตอบ
15:30 – 15:50 น. ฝึกการนั่งสมาธิ

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ bit.ly/43jiDEy

ท่านใดที่ไม่สะดวกลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ในวันงาน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

ที่จอดรถ : ผู้เข้าร่วมงานที่ไม่ใช่บุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถจอดรถในอาคารต่อไปนี้ในจุฬา ฯ ได้ (ดูแผนที่) โดยชำระค่าบริการที่จอดรถ

• อาคารจอดรถ P2 (ติดกับ โรงอาหารคณะอักษรศาสตร์)

• อาคารจอดรถ P3 (ติดกับโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์)
หรือจอดรถนอกมหาวิทยาลัย เช่น ที่จามจุรีสแควร์ หรือสามย่านมิตรทาวน์

ขนส่งมวลชน : ท่านอาจใช้บริการของ BTS ลงที่สยามสแควร์ และต่อรถเวียน shuttle minibus สาย 1 ของจุฬาฯ เข้ามาที่คณะวิศวฯ

หรือใช้บริการของ MRT ลงที่สถานีสามย่าน ออกทางจามจุรีสแควร์ผ่านคณะบัญชี มาที่อาคาร 3 คณะวิศวฯได้