ขอขอบคุณ ผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน ส่งมอบ "รถความดันบวก CU กองหนุน"

ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนการบริจาค สนับสนุนการการบริจาคสมทบทุน กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬา เพื่อการสร้าง รถความดันบวก CU (รถกองหนุน)

ปัจจุบัน สมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ได้ทำการส่งมอบรถความดันบวกให้แก่ รพ. และรพ.สนาม เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ดูแลผู้ป่วย COVID-19 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 คัน

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย