สมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ส่งมอบข้าวกล่องโครงการ Food For Fighters

วันนี้ สมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ส่งมอบข้าวกล่องที่สั่งจากร้านอาหารที่คณะวิศวฯ จุฬาฯ เป็นวันที่ 5 จำนวน  200 กล่อง จากทั้งหมด 14 วัน รวม 2,800 กล่องให้โครงการ Food For Fighters แล้ว