รวมความเป็น “ที่สุด” ของ “จุฬาฯ”

รวมความเป็น “ที่สุด” ของ “จุฬาฯ”

No.1 in Asia for Global Impact (THE 2021)

Top 100 ของโลกด้าน Academic Reputation (QS 2022)

No.1 in Thailand by Subjects

etc…..คลิกเลย🎉🎉

https://www.chula.ac.th/en/university-ranking/