กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางโปรแกรม Zoom

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว

  • จะได้รับ Email แจ้งยืนยันตอบกลับจาก “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ” และจะได้รับลิงค์เข้าร่วมประชุมของท่าน ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Webinar โดย กด Click here to join : เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน Email เวลา 14.00 น. (1 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน) เป็นต้นไป
  • มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุม

สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

  • สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook close group : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สนจ. 2563 หรือ คลิก https://www.facebook.com/groups/204438201536735

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

* สำหรับท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ Email จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
โปรดติดต่อ 02-215 3488, 02-2156203 หรือแจ้งกลับทาง Email : office@chula-alumni.com