สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน ILN 2023

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน ILN 2023

“Unseen Art Side of Intania” พบกับ อินทาเนียหัวใจศิลป์  ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร (วศ.27)

ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านใดสนใจสามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/VZVqFBKUM5bmS9kd7