รางวัลที่ชาวอินทาเนียภาคภูมิใจที่สุด "วิศวจุฬาดีเด่น"

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีส่งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

🏆วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 9
🏆วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ต้องขอเรียนว่ากรรมการจัดงานได้ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการสรรหาผู้ที่จะได้รับรางวัลอันทรงค่านี้ และตั้งใจในการจัดงานมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับอย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรี คณะกรรมการ สวจ. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุก ๆ ท่าน ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาให้พี่น้องชาวอินทาเนียได้รับชมกัน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์: https://drive.google.com/drive/folders/1l-Ri3HnQfqcVznTRBL4tcoZyl505Cx72?usp=sharing