ภาพยนตร์สั้น “Innovations for society: นวัตกรรมสู้โควิด”

จุฬาฯ BIG MOVE พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ผ่านการสื่อสารสโลแกนใหม่ของจุฬาฯ “Innovations for society” โดยใช้คลิปสั้นที่กล่าวถึงนวัตกรรมสู้โควิดที่ทางจุฬาฯ ได้พัฒนาขึ้นมากมายเพื่อดูแลสังคมไทย ตามทิศทางของจุฬาฯ ที่มุ่งเป็น “ผู้นำนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ภาพยนตร์สั้น “Innovations for society: นวัตกรรมสู้โควิด” นี้ ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของคนทำงานเอเจนซี่ที่ต้องเค้นความสร้างสรรค์ และขายไอเดียให้คุณลูกค้าถูกใจจนยอมซื้อผลงานให้ได้ ซึ่งโจทย์ของจุฬาฯ คือ “ต้องเล่านวัตกรรมสู้โควิดของจุฬาฯ ที่มีจำนวนเยอะมาก ๆ จนเล่าไม่จบไม่สิ้น แถมมีแต่ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก และมีความวิชาการหนัก ๆ ให้ชวนติดตามและเล่าจบได้ภายใน 3 นาที” ซึ่งผู้กำกับภาพยนตร์สั้นนี้ก็สามารถผูกโยงเรื่องราวทั้งหมดให้มีลำดับความคิด และน่ารักชวนติดตามได้ พร้อมมีมุกตลกให้ผู้ชมได้แอบอมยิ้มเป็นระยะ โดยแบ่งการเล่าเรื่องเป็น 3 ส่วน

เริ่มจากนวัตกรรม “ป้องกัน” โควิด เช่น สเปรย์ฉีดหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19และฝุ่น CU-RoboCovid หุ่นยนต์สนับสนุนทางการแพทย์ ต่อมาเล่าเรื่อง นวัตกรรม “ตรวจคัดกรอง” เช่น ชุดตรวจคัดกรองโควิดแบบรวดเร็ว (Chula Covid-19 Strip Test) รถกองหนุน Data Incubator และปิดท้ายด้วยนวัตกรรม “แก้ไข” เช่น วัคซีนโควิด-19 จาก mRMA วัคซีนใบยาสูบ คอร์สเรียนฟรีออนไลน์จากChula Mooc และQuick MBA from home ที่เสริมความรู้ของคนไทยแม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19

นวัตกรรมสู้โควิดของจุฬาฯ เป็นหนึ่งในการนำความรู้นวัตกรรมจุฬาฯ มารับใช้สังคม ซึ่งจุฬาฯ หวังว่า เราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผลักดันให้สังคมไทยเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแรงได้