พี่น้อง Intania ทุกรุ่น สวจ. จะจัดงานคืนสู่เหย้า และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 17 กพ. 2567
พี่น้อง Intania ทุกรุ่น สวจ. จะจัดงานคืนสู่เหย้า และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 17 กพ. 2567 โดยมีกำหนดการดังนี้
  • 15.30 ประชุมใหม่สามัญประจำปี และเลือกตั้งกรรมการ สวจ. วาระปี 2567-2568
  • 17.15 ถวายสักการระ อนุสาวรีย์ 2 รัชกาล
  • 17. 30 งานคืนสู่เหย้า ณ ลานอินทาเนีย

เพื่อให้สามารถให้เตรียมพร้อมในการจัดงานได้มากที่สุด ทาง สวจ. ได้ขอความร่วมมือจากรุ่นต่างๆ แจ้ง จำนวนผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้า ในกับทาง สวจ. ภายใน วันที่ 31 มค. 2567 เพื่อที่จะได้จัดที่นั่งให้แต่ละรุ่นอย่างเหมาะสม
 
ขณะนี้ หลายรุ่น ได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมงานมาแล้ว สวจ. ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูง แต่ก็มีอีกหลายรุ่นที่ยังไม่ได้แจ้ง จำนวนมาเลย
ในการจัดที่นั่งครั้งนี้ สวจ. จะจัดที่ให้กับรุ่นที่แจ้งจำนวนมาก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจะสำรองที่นั่งให้กับรุ่นที่ไม่ได้แจ้งมาจำนวนหนึ่ง ซึ่งในวันงานรุ่นที่ไม่ได้
 
แจ้งจำนวนเข้ามา อาจจะต้องนั่งโต๊ะรวมกับรุ่นอื่นๆ หรือไปอยู่ในที่สำรองที่ทาง สวจ. จัดให้ ที่จะไกลออกจากลานอินทาเนียไป
สำหรับอาหาร เพื่อไม่ให้เหลือมากเกินความจำเป็น สวจ. จะจัดตามจำนวนที่ได้รับแจ้งเข้ามาบวกกับกับ ส่วนเพิ่มเผื่อคนที่ไม่ได้แจ้งเข้ามาจำนวนนึง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ