ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ Smart Mechanical Systems for Sustainability

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ Smart Mechanical Systems for Sustainability จัดโดย ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์)

🗓️วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ 117 ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

💐บรรยายพิเศษโดยวิทยากร
📍ศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์
แห่งเอเซีย(FAVA) สำนักงานกรุงเทพ

📍คุณโสภณ อารยะสถาพร Plant Reliability & Innovation Technology Center Manager
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

📍คุณณิศรา ธัมมะปาละ วิศวกร ระดับ 11 รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

🔴พร้อมด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น: ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ

📌ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU57F75MEKN0L4MaxLJrXUbm2v9ZDIn4hNECFZ8idM8He_lA/viewform?fbclid=IwAR1XJsOLacoA2mI_MV62b0V9Dw1AZteZPavcR8pLY_58AAuUXAWGWBrvprs